‘Sập’ website trong ngày đăng kí Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia

‘Sập’ website trong ngày đăng kí Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia

10 giờ sáng 25.9, Cục Quản lý lao động ngoài nước mở cổng thông tin điện tử để tiếp nhận hồ sơ tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia trong năm tài khóa 2018 - 2019. Tuy nhiên, hệ thống đã gặp trục trặc kĩ thuật, người lao động không truy cập được vào cổng thông tin điện tử.