Học phí mầm non cao hơn trường y

Học phí mầm non cao hơn trường y

Học phí trung bình năm tại trường mầm non dạy bằng tiếng Anh là 11,59 triệu won (222 triệu đồng), trong khi trường y khoa là 9,36 triệu won. Nếu so sánh với các đại học ...