Cứ cho đi sẽ được nhận lại

Cứ cho đi sẽ được nhận lại

Nhiều người cứ bảo rằng cuộc sống làm gì có sự công bằng, nhiều lúc cho đi mà chẳng ai cảm ơn và nhiều lúc còn mất mát nữa nhận được gì chứ? Nhưng bạn ơi cuộc sống này rất diệu kỳ và luôn có những phép màu.

Kết thúc

Không còn trang để tải