Khối ngoại bán mạnh SBT trong phiên 14/11 sau 6 phiên mua ròng liên tiếp

Khối ngoại bán mạnh SBT trong phiên 14/11 sau 6 phiên mua ròng liên tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh đà bán ròng tới gần 85%, với giá trị chỉ hơn 10 tỷ đồng trong phiên 14/11. Trong đó, đáng chú ý, khối này đã quay ra xả SBT sau 6 phiên liên tiếp mua vào cổ phiếu này.