Nam Long tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Nam Long

Nam Long tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Nam Long

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long vừa tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên tại khách sạn Legend để báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với sự đồng thuận của đại đa số cổ đông tham dự.

Kết thúc

Không còn trang để tải