Nông dân Việt làm giàu trên đất Úc

Nông dân Việt làm giàu trên đất Úc

Ông Michael Quách, 45 tuổi đến nước Úc vào những năm 1980. Những ngày đầu khó khăn nơi đất khách giờ đã qua. Hiện tại, ông là một trong những nông dân thành công nhất ở phía Bắc nước Úc.

Chợ chồm hổm lâu đời của người Việt ở Houston, Texas

Chợ chồm hổm lâu đời của người Việt ở Houston, Texas

Chợ của người Việt ở Mỹ rất nhiều, từ các cửa hàng nhỏ đến những siêu thị lớn bán đủ loại đặc sản Việt Nam. Nhưng một cái chợ chồm hổm ngay lề đường bán mớ rau, con cá có lẽ là điều rất hiếm, cực kỳ hiếm.