Giảm giá xăng RON 95 400 đồng/lít là không minh bạch

Giảm giá xăng RON 95 400 đồng/lít là không minh bạch

(TBKTSG Online)- Kể từ 15 giờ ngày 21-2, Liên bộ Công thương- Tài chính quyết định giảm giá bán các loại mặt hàng xăng dầu (trừ dầu hỏa), giảm mức trích lập Quỹ bình ổn giá. Các quyết định về giá được nhắc đến là minh bạch, ngoại trừ việc liên bộ yêu cầu giảm giá xăng RON 95 tối thiểu 400 đồng/lít so với giá trước đó mà không rõ căn cứ

Kết thúc

Không còn trang để tải