Trên công trình giao thông không nghỉ Tết

Trên công trình giao thông không nghỉ Tết

Để lợi ích lớn từ công trình giao thông sớm đi vào hoạt động, những ngày này, hoạt động xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2, TP.HCM) vẫn liên tục diễn ra.

Kết thúc

Không còn trang để tải