Apple vừa phát đi một thông báo trong đó có liên quan lớn quyền lợi của người iPhone 6S/6S Plus.

Theo đó, Apple đã vừa thông báo về một chương trình sửa chữa cho các thiết bị iPhone 6S/6S Plus có thể không bật được nguồn do một thành phần linh kiện bị lỗi. Không phải tất cả iPhone 6S/6S Plus đều có thể bị lỗi này mà được chỉ là giới hạn các thiết bị được sản xuất từ tháng 10/2018 – 8/2019.

Muốn biết thiết bị của mình có nằm trong chương trình sửa chữa hay không, người dùng iPhone 6S/6S Plus có thể vào tại đây, sau đó đánh mã serie sản phẩm. Apple sẽ kiểm trang và ra thông báo xem sản phẩm có nằm trong chương trình sửa chữa hay không.

Nếu được thông báo nằm trong chương trình, người dùng có thể mang đến Apple Store hoặc các đại lý ủy quyền của Apple để được sửa chữa miễn phí.

Thể Loại: Công nghệ