Hệ thống ròng rọc tại trang trại chuối 120 hecta của Võ Quan Huy, 64 tuổi, ở Long An, dài hơn 30 km, kinh phí đầu tư trên 6 tỷ đồng.

videoinfo__video3.dkn.tv||b1423d004__

Video: VnExpress

Thể Loại: Đời sống