Chú gà này có tiếng gáy hoàn toàn khác lạ so với những đồng loại xung quanh.

videoinfo__video3.dkn.tv||a283c3b63__

Thể Loại: Giải trí