Theo thông tin từ Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 4,3 triệu nam giới không lấy được vợ.

videoinfo__video3.dkn.tv||8128582e1__

Thể Loại: Thời sự