Một pha biểu diễn bất thành của thanh niên đi Winner trước ánh mắt của hai họ, và nhận kết cục buồn cho tay đua nửa mùa nhưng lại là “trò hề” trong ngày vui của đôi bạn trẻ. 

Không đội mũ bảo hiểm, thanh niên thích thể hiện bốc đầu xe, để rồi… ngã vật ra đất, làm đám rước dâu hoảng hồn vì lo điều tồi tệ xảy ra trong ngày vui của đôi trẻ.

Xem clip:

videoinfo__video3.dkn.tv||711545e3d__

Nguồn video:  UB An toàn Giao thông QG

Xem thêm: